APK

45,-

Dit zijn de kosten voor enkel het keuren.
Mochten er op het APK rapport naar boven komen dat onderdelen versleten zijn dan word dit in overleg met de klant, tegen meerpijs gerepareerd.

Tire